Werkt aan de Verbeelding

Forensische Visualisatie

Hèt specialisme van AVision is de Forensische Visualisatie. Justitiële instellingen als het Nederlands Forensisch Instituut, forensische opsporingsafdelingen van diverse regiokorpsen en het KLPD doen regelmatig een beroep op de expertise van AVision. Politie, justitie en advocaten weten dat een accurate en begrijpelijke visualisatie tijdens een proces enorm van invloed kan zijn op de beoordeling van een zaak door de rechter.

Tijdens het forensisch onderzoek en bij de presentatie van een zaak in de rechtszaal worden visualisaties ingezet om, vaak complexe, situaties helder uiteen te zetten. De 3D visualisatie van een pd ondersteunt een advocaat of officier van justitie in sterke mate tijdens een proces bij zijn of haar pleidooi.

Een forensische visualisatie bestaat soms uit alleen een eenvoudige maar duidelijke afbeelding maar kan ook worden uitgebreid tot een meer interactieve presentatie door middel van:

  • het weergeven van gebeurtenissen door middel van een animatie
  • kijken ‘door de ogen’ van betrokkenen om zichtlijnen te controleren
  • doorkoppelingen naar rapporten, foto’s, video of ander bewijsmateriaal
  • vergelijken van verschillende scenario’s of getuigenverklaringen
  • dag-/nacht situatie simuleren

Elke situatie is weer anders en AVision denkt mee om de best mogelijke reconstructie te maken voor een specifieke zaak. Zo wordt bijvoorbeeld het benodigde realisme en het detailniveau dat nodig is voor een reconstructie elke keer weer kritisch bekeken.

AVision_Forensische_Visualisatie_laagDetail2-300x199 AVision_Forensische_Visualisatie_mediumDetail-300x245 AVision_Virtuele_Reconstructie_hoogDetail-300x192
Laag detailniveau Medium detailniveau Hoog detailniveau

Vaak kunnen eenvoudige beelden van een complexe situatie al veel meer informatie verschaffen dan vele pagina’s beschrijvende tekst. Doordat de visualisaties op schaal en driedimensionaal zijn wordt de ruimtelijke relatie tussen de onderdelen direct helder. Met behulp van een 3 dimensionaal computermodel van een plaats delict kan de situatie worden vastgelegd en worden bestudeerd zo lang als forensisch onderzoekers dat willen.

Voor het maken van een virtuele forensische reconstructie kunnen verschillende technieken worden ingezet.

3D Scandata

Op basis van 3D-scandata kan een zeer nauwkeurig model worden gemaakt, ook nog lang nadat de plaats delict is vrijgegeven. Indien de 3D-scan ter plaatse gemaakt is ten tijde van het incident kunnen onderzoekers desnoods nog jaren later een virtueel bezoek brengen aan de PD.
AVision_3D-ScanData-300x209

Motion Capture

Met Motion Capture kunnen (nagespeelde) bewegingen en handelingen van getuigen en verdachten worden vastgelegd en aan het 3D-model worden toegevoegd. Zo ontstaat een compleet beeld van de situatie en betrokkenen.

AVision_MotionCapture-182x300

Realtime 3D/Virtual Reality

Met behulp van virtual reality kan een computermodel van de pd vanuit elk gewenst standpunt worden bekeken. Er kunnen tijdens een getuigenis ter plekke aanpassingen worden doorgevoerd zodat de 3D visualisatie exact overeenkomt met de verklaring van een getuige. De wijziging is voor een ieder zichtbaar waardoor er ook direct op gereagerd kan worden. Zo worden misverstanden en interpretatieverschillen sterk gereduceerd.

AVision_Virtual_Crimescene640x480-300x225

Verbanden leggen

Een goede visualisatie kan tijdens het forensisch onderzoek dienen als de basis waar alle bewijsstukken met elkaar in relatie worden gebracht. In 3D kunnen de exacte vindplaatsen van sporen worden vastgelegd en bewaard. Voor het ballistisch onderzoek kunnen in 3D kogelbanen worden nagegaan en gevonden munitieresten zo aan een mogelijke schutter worden gelinkt of worden uitgesloten.

Mogelijkheden

Er kan vaak meer dan men voor mogelijk houdt en Avision denkt dan ook actief mee met opdrachtgevers en doet voorstellen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Opdrachtgevers van AVision voor Forensische Visualisatie

Nederlands Forensisch Instituut
Ministerie van Justitie
Politie regio Rotterdam-Rijnmond
Politie regio IJsselland
Politie regio Amsterdam-Amstelland
Korps Landelijke Politiediensten
Functioneel Parket Rotterdam
Functioneel Parket Zwolle
Inspectie SZW: Arbeidsinspectie

Omdat veiligheid en privacy voorop staan bij forensische visualisatie projecten worden hier alleen geanonimiseerde en ‘fake’ zaken gepresenteerd.