Werkt aan de Verbeelding

Instructie en Training

Steeds vaker wordt Virtual Reality ingezet om proceduretesten of trainingen te verzorgen die anders te kostbaar of te veel verstorend voor de normale procesgang zouden zijn. Zo worden tijd en geld bespaard zonder de productieomgeving te belasten.Omdat bij het virtueel trainen of opleiden gebruik wordt gemaakt van dezelfde technieken als voor videogames wordt dit ook wel Serious Gaming genoemd.

Gebruikers kunnen onder toezicht leren om te gaan met een simulatie van de apparatuur of situatie, zonder de normale processen te verstoren. Omdat er in principe onbeperkt geoefend kan worden op de meest uiteenlopende situaties en procedures is een Virtual Reality training vaak beter dan een instructie ter plaatse. Knelpunten kunnen zonder ernstige gevolgen ontdekt en gecorrigeerd worden.